آدرس

آدرس کارخانه :
تھران ، ورامین ، شھرک صنعتی شھدای خیرآباد ، چھار راه اول ، جنب باسکول ولیعصر)عج(

شماره تلفن

تلفن : 36200558)021( 09122256906

ایمیل

Admin@e-mail.com
Support@mail.com

ارسال یک پیام

همیشه اختصاص داده شده است